Frimureri

Blanche - Negre

Frimureri

Hvad er frimureri?

Her er et uddrag fra Den Danske Frimurer Orden

FRIMURERIET I DANMARK

DEN DANSKE FRIMURERORDEN

Frimureriet har gennem flere hundrede år samlet mænd, der har søgt fællesskab og et fælles mål for dermed at opnå større

livskvalitet gennem personlighedsudvikling.

Den Danske Frimurerorden er ikke nogen hemmelig Orden.

Såvel Ordenens Fundamentalkonstitution som Matriklen, Ordenens medlemsfortegnelse, er frit tilgængelige på Det Kgl. Bibliotek.

Den Danske Frimurerorden tæller 89 loger med tilsammen op imod 10.000 medlemmer (brødre).

Den Danske Frimurerorden omfatter 11 grader: Det Danske Frimurerlaug og Johannesloge-forbundet af Gamle, Frie & Antagne Murere omfatter 3 grader. Brødre i de to sidstnævnte

loger kan forfremmes til højere grader indenfor Den Danske Frimurerorden.


Du kan læse mere om DDFO i deres folder

Nu er DDFO ikke alene om at repræsentere frimureri i Danmark. Der findes andre former for frimureri, også kvindelige og uden for Danmarks grænser blomstrer en mangfoldig-hed af frimureri. Nogle er meget esoteriske, andre meget spirituelle, atter andre politiske og nogle er rendyrket spejder.

Herunder et uddrag om den katolske Kirke og Frimureri.

Uddraget er fra "Mesteren i Visdommmens Hus" af Sus Krassel

© 2014-2019  Blanche-Negre             Web-ansvarlig Kaj Lilliendal               Kontakt: info@blanche-negre.com     Tlf +33 4 68 20 11 57