Geometrien
 

Blanche - Negre

Rennes le Chateau

      Geometrien       

Henry Lincoln fandt engang i halvfjerserne, at der lå en femtakket stjerne i området. Et af punkterne er Rennes le Chateau. De andre er Blanchefort, Soulaigne, Bezu og et punkt nær Granes. Senere fandt Henry flere geometriske mønstre i området, og mange andre har arbejdet videre på disse tankr.  Hele området - 30 gange 30 kilometer - er efterhånden et stort virvar af linier, stjerner og andre mønstre.

Er der så hold i disse teorier? Meget er ren spekulation, men det er stadig tankevækkende, at bjergtoppe ligger i en femtakket formation, eller at de ligger placeret i en retvinklet 3-4-5 trekant, også kendt som en af Pythagoras' opdagelser.

Underligt nok har næsten alle søgt uden for kirken på Rennes le Chateau. Vi prøvede at finde ud af hvad kirken, bygningen, udsmykningen etc ville fortælle, og så åbnede der sig et helt nyt kapitel i historien om den meget smukke kirke.

Den indeholder en utrolig mængde viden om hellig geometri, bygningskunst og symboler, som de præster, der var omkring Sauniere, var i besiddelse af.

Denne gruppe af præster kendte også stedets forbindelse til den geometri, der ligger i hele området, og den indre geometri i kirken er smukt forbundet til den ydre geometri.

61o

80 gr

86 gr

61 gr

80 gr

Kirken har tre hovedlinier:

  1. centerlinien der peger mod 86o
  2. en linie der går gennem det runde vindue i øst og peger mod Cardou - i retningen 80o.
  3. en linie fra "Lucifer" - statuen ved indgangen, gennem prædikestolen og ud gennem vinduet i koret med Jesus, Maria Magdalena og Martha - i retningen 61o.

Kirkens centerlinie

De tre linier fra kirken  61o - 80o - 86o

Eglise Marie Madeleine

Henry Lincoln's femtakkede stjerne

Solopgang 17. september

Linien gennem det runde vindue til Cardou

Lucifer

Østvinduet

Linie 1) og 2) dan-ner en vinkel på 6o. Denne vinkel går igen flere steder i kirken og andre lokaliteter, der er knyttet til kirken.

Den tredie linie går fra Lucifer, gennem de to tappe på lydhimlen over prædikestolen og ud gennem det nordøstlige vindue i koret.


Den geometri, der er anvendt til kirkens grundplan, findes også i  katedralen i Chartres. I denne katedral findes vinduet "La Belle Verriere", der viser Madonna med barn. Hovedet på Madonnaen hælder 6o , det samme som vinklen mellem linie 1 og 2.

"La Belle Verriere"

Kirkens geometri

Nordøst vindue i koret

© 2014-2019  Blanche-Negre             Web-ansvarlig Kaj Lilliendal               Kontakt: info@blanche-negre.com     Tlf +33 4 68 20 11 57