Symboler

Blanche - Negre

  Symboler 

Hvad er et symbol?

- Et tegn eller billede, der kan tolkes?

- Et tegn med en bestemt betydning?

Synonymordbogen giver følgende betydninger af "symbol" : Bomærke, emblem, insignier, logo, sindbillede, tegn, totem, vartegn eller våbenskjold.

Tilsvarende for "tegn" : Kendetegn, egenskab, karakteristika, kriterier profil, symptom, særkende eller særtegn.

Er der nogen forskel på de to ord? Ja - synonymerne for symboler indikerer, at der er plads til tolkning, medens tegn er faste begreber.

Et symbol, der får en fast betydning, er så ikke længere et "symbol", men et "tegn"

Ser vi på billedet herover, så er der en form, der træder ud af billedet - cirklen.

Cirklen kan være et symbol for mange ting.

Der er plads til tolkning. Hvis der er en prik i centrum, så er det, det guddommelige, og det kan tolkes efter den enkeltes egen mening.

Ser vi på billedet herover en gang mere, så er der ud over cirklen endnu en geometrisk form - linien eller den vandrette streg.

Er det så stadig et symbol? Nej, ikke for en alkymist. Nu er det pludselig et tegn for vand.

Men er du ikke alkymist og genkender tegnet, så er det stadig et symbol, der er åbent for tolkning.

Hvis vi nu ændrer ganske lidt på tegnet eller symbolet vi har herover. Indsættes en lodret streg så er det nu et mere alment kendt tegn - soltegnet. Men der er stadig plads til tolkning, altså er det også et symbol, der har været anvendt religiøst i bronze-alderen.  Det har senere været anvendt som indvielsestegn i kirker. Inden for astrologien står tegnet for planeten jorden. Alkymisterne bruger tegnet som symbol for kobberforbindelser.

© 2014-2019  Blanche-Negre             Web-ansvarlig Kaj Lilliendal               Kontakt: info@blanche-negre.com     Tlf +33 4 68 20 11 57